Beste bezoeker,

Graag verwijzen wij u naar onze nieuwe website www.groenendijkbedrijfskleding.nl.
Wilt u ons telefonisch bereiken? Bel dan naar : +31 (0) 488 4836 32

Wij helpen u graag!

Met vriendelijke groet,

Groenendijk Bedrijfskleding BV

Ondanks alle inspanningen kan Profi-Step B.V. niet garanderen dat de informatie op deze website volledig, foutloos en te allen tijde up-to-date is. Dit geldt ook voor alle links die direct of indirect aan deze website zijn gekoppeld. Profi-Step B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van elke internetpagina die kan worden bezocht via zo’n link. Profi-Step B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor veranderingen door te voeren of aanvullingen te doen op de informatie zonder mededeling vooraf.

Door het gebruik van deze site bestaat nooit een contractuele verbintenis of komt deze tot stand met Profi-Step B.V. voor het doel van het opvragen van informatie, advies of diensten van deze strekking. Profi-Step B.V. neemt afstand van alle wettelijke aansprakelijkheid die voortkomt uit het gebruik van de content en geeft geen garantie betreffende de accuratesse van de informatie die het bevat, of dat toegang tot de website te allen tijde ononderbroken zal zijn.

Profi-Step B.V. houdt zich niet verantwoordelijk voor bijzondere, incidentele of zwaarwegende schade, inclusief ontbreken van toegankelijkheid, verlies van data en omzetverlies, als gevolg van het gebruik van informatie die beschikbaar is op deze website.

Deze site en de inhoud ervan vallen onder het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders aangegeven, zijn de intellectuele eigendomsrechten op teksten, afbeeldingen, foto’s, merken, logo’s e.d. eigendom van, of onder licentie verstrekt aan Profi-Step B.V.. Het is absoluut niet toegestaan om de site of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van aan Profi-Step B.V… Indien dit wel gebeurt kan er een boete (hoogte wordt door aan Profi-Step B.V.. bepaald) per gebruikt element volgen.